PAPI CITIES:    Atlanta    Chicago    Dallas    Denver    Fresno    Houston    Las Vegas    Long Beach    Los Angeles    Miami    Modesto    New York    Orlando    Phoenix    Reno    Sacramento    San Antonio    San Diego / Tijuana    San Francisco    San Jose    Seattle

San Francisco, every
Wednesday Night @ Beaux SF

PAN DULCE
SAN FRANCISCO
EVERY WEDNESDAY
@ BEAUX SF

PAN DULCE
SAN FRANCISCO
EVERY WEDNESDAY
@ BEAUX SF

PAN DULCE
SAN FRANCISCO
EVERY WEDNESDAY
@ BEAUX SF

PAN DULCE
SAN FRANCISCO
WEDNESDAY, FEBRUARY 27th
@ BEAUX SF

Long Beach, every
Thursday @ Hamburger Marys

LECHE
LONG BEACH
EVERY THURSDAY
@ THE NEW HAMBURGER MARY’S

LECHE
LONG BEACH
THURSDAY, FEBRUARY 28th
@ THE NEW HAMBURGER MARY’S

Upcoming Events

PAPI BOY FRIDAY’S 
@ MICKYS WEST HOLLYWOOD
EVERY FRIDAY NIGHT

CLUB PAPI WEST HOLLYWOOD
@MICKY’S NIGHTCLUB
FRIDAY, FEBRUARY 22nd

ALEJANDRA GUZMAN TOUR 2019

Los Angeles
May 17
@ Microsoft Theater

San Diego
May 18
@ Pechanga Arena San Diego

Dallas
May 24
@ Bomb Factory

Houston
May 25
Arena Theatre

GLORIA TREVI & KAROL G EN CONCEIRTO